Как да създадем привлекателен уеб сайт

Как да създадем привлекателен уеб сайт

Искате да  имате полезен, красив и удобен уеб сайт. Какво е необходимо за всичко това? Кои са факторите, които влияят на популярността на уеб сайта? С какво е най-добре за започнем създаването на собствен уеб сайт и какви грешки могат да бъдат допуснати по време на целия този процес?

Ще опитам да разгранича някои от основните фактори, които, по мое мнение, влияят на популярността на всеки уеб сайт:

Съдържанието се явява една от най-важните предпоставки. Ако на сайта няма полезна информация, която да заинтересува определен кръг хора, то самото съществуване на такъв сайт може да се постави под въпрос. Опитайте се да си спомните на колко полезни страници сте попаднали в последно време в сравнение с всички уеб сайтове посетени от вас.

Дизайнът – втората по важност съставна част на успешния сайт. От дизайна зависи, колко привлекателен ще бъде сайта, т.е. в крайна сметка, колко хора ще пожелаят да посетят и да разгледат Вашия уеб сайт. Ако на Вас ви хареса някой уеб сайт вие вероятно ще разкажете за него и на своите приятели. Нека не забравяме, че „по дрехите посрещат”.

За изработването на добър уеб сайт дори не е необходимо използването на много изображения и графични елементи. Има например полезни статии само с едно, а и дори без нито едно изображение, както и такива, зарити с картинки и графики но безполезни като съдържание. За уеб сайта, както и за всякакви други дизайнерски проекти ней-важен е стилът и излъчването които се внушава, придавайки собствено уникално лице и разпознаваемост.

Скорост на зареждане на страниците – никой нормален човек няма да чака с часове зареждането на вашия уеб сайт. Изводът е, че е необходимо да оптимизираме отделните страници в сайта, така, че да получим възможно най-малък размер, в рамките на разумното разбира се, и съответно по-бързо зареждане на сайта. В последните години, поради напредъка на технологиите и постоянното увеличаване на скоростта на интернет връзките се наблюдава една възходяща тенденция в средния размер на уеб страниците. Докато през 2010 г. той е бил около 500 kb, то през 2014 г. е нараснал до около 2300 kb.

Популяризирането на уеб сайта вклключва не само регистрация на вашия уеб сайт във всевъзможно търсачки, каталози и директории по света, но и поставяне на информация за него и в печатни мидии (вестници и списания), визитни картички, фирмени бланки и др. Важно е и на уеб сайта да има изписан email за връзка и/или телефонен номер.

 Ясна и логичеса структура на информацията във вашия уеб сайт – няма нищо по отегчително от това да не можеш да откриеш необходимата информация при посещение на даден уеб сайт.

Отсъствие на граматични и стилистични грешки – включвам тази точка тук, предвид огромното количество грешки на които попадам при посещение на много от уеб сайтовете. Нищо не пречи преди да публикувате даден текст в сайта да го провери за грешки в някой текстов редактор и да прочетете какво сте написали преди да го направите достояние на милионите потребители в интернет.

Спазвайки тези основни принципи ще гарантирате успеха на вашия уеб сайт, а от там и нарастването на Вашата популярност като фирма или организация.

И накрая, за да осмислите по-добре всичко това, посетете няколко различни уеб сайта, вижте за колко време се зарежда всеки от тях и дали има баланс между времето за зареждане и обема информация в сайта. Опитайте да определите доколко е постигната яснота в самата структура на сайта и доколко той е лесен за ползване.