Печатна реклама - флаери, визитки, брошури

Печатна реклама - флаери, визитки, брошури

Ние знаем, че печатната реклама е изключително важно средство за комуникация. Напредването на печатните технологии и намаляването на цените на печатните рекламни материали налагат все по честото им използване.

За представянето на Вашата фирма или огранизация предлагаме изработка на:

  • флаери;
  • брошури;
  • визитки;
  • плакати и др.;

Всеки проект е съобразен с корпоративната идентичност на клиента, с неговите изисквания и желания.