Лого дизайн, корпоративна идентичност

Лого дизайн, корпоративна идентичност

Какво е лого?

Логото е графичен елемент или емблема, представящ по оригинален начин корпорация, сдружение, организация, продукт или дори отделна личност. Логата са или изцяло графични (символи или икони) или с придружаващ текст. Често в средствата за масова комуникация, думата лого се използва като синоним на понятията търговска марка или бранд.

Как се изработва лого?

Дизайна на логото трябва да бъде съобразен с редица фактори като сферата на работа, аудитория, изисквания за печат. Винаги се изработва във векторен формат като се съобразява с условията и вижданията на клиента.

Кога едно лого е добро?

На първо място, за да се нарече добро едно лого, то трябва да бъде гъвкаво и да подлежи на всякакъв вид интерпретация.Трябва да изглежда еднакво добре както на билборд така и на визитна картичка. То трябва да е опростено с не повече от 3-4 цвята и визуално да представя отделната компания. То трябва да е нейната запазена марка.

Кога едно лого е лошо?

Прекалената натруфеност като многото цветове и шрифтове са характеристики на лого, което попада в графа "лошо". Многото детайли и усложняването на логото намаляват способността му да бъде поставено навсякъде. В някои случаи, където се изисква то да бъде смалено - не се разчита. В други където се иска да е в голям формат загрозява със своята кичозност.

Какво ще получа?

При подадена заявка за лого вие получавате оригинални лого дизайн концепции, които може да променяте. След като процеса на изработка на логото приключи и пред вас стои логото във вид готов за употреба, ние ще ви изпратим векторен файл с вашия символ.

Заложете на простотата. Звучи трудно, но това е най-голямото майсторство, чрез нещо просто да предадеш посланието на друго доста по сложно.