Дизайн на корицата и предпечатна подготовка на книгата Комуникацията като социално-психологически феномен.

Детайли за проекта

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Indesign

Категория: Предпечатна подготовка


Категории


Подобни проекти